Yritysjuridiikka

Avustan yrityksiä sekä niiden omistajia ja hallintoa yhtiöoikeudellisissa asioissa koko yritysten elinkaaren ajan aina perustamisesta yhtiön purkautumiseen saakka. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen tekeminen, johtajasopimus, osakekauppa, liiketoimintakauppa ja osakeanti. Hoidan myös selvitysmiehen tehtäviä yritysten selvitystilamenettelyssä.

Valitettavasti yhtiöissä tapahtuu usein myös asioita, jotka johtavat tulkintaerimielisyyksiin tai asioiden suoranaiseen riitautumiseen. Minulla on luonnollisestikin kokemusta myös osapuolen avustamisesta yhtiöoikeuteen tai esimerkiksi osakassopimukseen liittyvissä riita-asioissa. Tällaisissakin asioissa pyrin hoitamaan asian ratkaisukeskeisesti ja ensisijaisesti sovinnollisesti aina kun se on mahdollista.

Asianajajan työtäni tukee merkittävästi varsinaisen juristin työn lisäksi kokemukseni päätöksentekijänä eri yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallinnossa. Tällainen kokemukseni auttaa minua ymmärtämään liiketoiminnan sekä yhtiöiden hallinnon ja johtamisen lainalaisuuksia yleisemminkin, mikä helpottaa olennaisesti laadukasta juridista työskentelyä.

Hoidan luonnollisestikin myös yritysten sopimusoikeudelliset asiat asiakkaani tarpeiden mukaisesti.