Riidanratkaisu

Olen erikoistunut  riidanratkaisuun ja minulla on pitkäaikainen kokemus erilaisten riita-asioiden käsittelystä sekä tuomioistuimissa että sen ulkopuolella.

Menestyksekäs toiminta oikeudenkäynneissä edellyttää syvällistä juridiikan tuntemusta kyseiseltä toimialalta, vain kokemuksen kautta muodostunutta osaamista oikeussalityöskentelystä, esiintymistaitoa, pelisilmää sekä huolellista tosiseikkojen ja todistelun kokoamista.

Riidanratkaisussa tavoitteenani on löytää asiakkaani kannalta järkevin ratkaisu. Pyrin ensisijaisesti sovintoon, mutta jos se ei ole mahdollista, ajan asiaa tuomioistuimessa parhaan taitoni mukaisesti varmistaakseni asiakkaani edun parhaan mahdollisen toteutumisen.

Suosin mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä, kuten tuomioistuinsovittelua. Siinä voi olla mahdollista saada merkittävissäkin asioissa kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin.