Konkurssi ja yrityssaneeraus

Olen toiminut erilaisissa yritysten maksukyvyttömyysasioissa aktiivisesti koko asianajajan urani. Toimin jatkuvasti useissa konkursseissa pesänhoitotehtävissä, erityisesti Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueella, mutta tarvittaessa laajemmallakin alueella.

Pesänhoitajan tehtävien lisäksi voin avustaa konkurssiasiassa myös velkojaa ja tapauskohtaisesti myös velallista tämän maksukyvyttömyysasiassa.

Joskus yritystoiminta ei osoittaudu kannattavaksi, mutta yritystoiminta saattaa silti olla pelastettavissa. Silloin voi tulla harkittavaksi yrityssaneerausmenettely, jonka aikana pyritään tervehdyttämään liiketoimintaa. Yrityssaneerausmenettely voi onnistuessaan olla hyvä ratkaisu sekä velalliselle että velkojille. Hoidan yrityssaneerausasioissa selvittäjän tehtäviä ja valmistelen tarvittaessa myös yrityssaneeraushakemuksen.